Trollhättan

Emil Lundgren Trollhättan har kontor och verkstad i Trollhättan och kontor i Uddevalla, men arbetar inom hela regionen. Vi arbetar främst med el-, tele och datainstallationer samt ställverksanläggningar inom industri, sjukvård , handel samt kommunal omsorg.

Verksamhet

Vi kan erbjuda dig som kund kompletta lösningar inom el och tele. Vi hjälper dig gärna hela vägen från kalkylering och offert/budget till konstruktion och driftsättning. Givetvis förser vi dig sedan även med fullständig dokumentation över vad vad vi utfört.

Vi arbetar främst med följande:

Elinstallationer:

 • Elkraft, kraftkablage och elcentraler
 • Mellanspänningsanläggningar och ställverk
 • Belysningsanläggningar och belysningsstyrning
 • Styrinstallation för ventilation och värmesystem

Larm, tele och data:

 • Brandlarm och brandlarmsservice
 • Inbrottslarm
 • Passagesystem och tidredovisningssystem
 • Kameraövervakning (CCTV)
 • Övervaknings- och driftlarmsanläggningar
 • Datanät

Kunder

Några av våra viktigaste kunder är :

 • GKN Aerospace Sweden AB
 • Västfastigheter  Västra Götalands region, NÄL och Uddevalla sjukhus
 • Tuve Bygg AB
 • Peab Sverige AB
 • National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS)
 • Arctic Paper Munkedals AB
 • Karl-Erik Bender AB
 • Torp Köpcenter, Thon Property
 • Parker Hannifin AB
 • Trollhättan Stad
 • Vänersborgs Kommun

Certifikat

Enheten är certifierad enligt

 • ISO 9001(kvalitet)
 • ISO 14001(miljö)
 • ISO 45001(arbetsmiljö)
 • Anläggarfirma brandlarm SBF 1008:2

Ekonomi

Organisationsnr:  556049-3263
VAT.nr: SE556049326301

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet.

Faktureringsadress

Emil Lundgren AB
Affärsenhet Trollhättan
Box 2004
461 11 Trollhättan