Service

Effektiv service och regelbundet underhåll är ofta lika viktigt som själva grundinstallationen. Därför har Emil Lundgren byggt upp en stark serviceorganisation på alla verksamhetsorter i Sverige.

Vår ambition är att med specialutbildad personal alltid ge kunderna bästa möjliga service.

Service av el- och teleanläggningar

  • Köpcentrum
  • Butiker
  • Hyresfastigheter
  • Mindre industrier
  • KNX-installationer
  • Projektering och installation av fiber- och datanät
  • Projektering och installation av passage- och inbrottslarm

Certifiering

  • KNX Partner
  • Cant FiberLan Krav

Här hittar du mer information om våra kontor

Kontakt