Industriautomation

Vi erbjuder en bred kompetens inom industriautomation, med inriktning mot el

Industriautomation vänder sig främst mot kemi- och processindustri, tillverkningsindustri, papper- och massaindustrin, livsmedelsindustrin, vatten och rening samt kraftvärme. Emil Lundgren utför allt från projektering till installation och färdig anläggning.

Här hittar du mer information om våra kontor

Kontakt