Om oss

Vi löser våra kunders utmaningar med fokus på att bidra till energiomställningen och att skapa hållbara lösningar för industri, samhällsbyggnad och energieffektivitet. Vi arbetar med samtliga typer av uppdrag inom el-, data& tele-, säkerhet-, instrument- och automationsområdet i Sverige. Med kunden och kundens kund i fokus levererar vi mervärde i hela kedjan – från planering, installation till serviceåtaganden.​

​Våra affärsenheter finns på flera orter, från Malmö i söder till Uppsala i norr. Emil Lundgren består av drygt 500 specialister inom elteknik och omsätter årligen över 800 miljoner. ​

Emil Lundgren är elteknikpartnern som möjliggör energiomställningen. ​

Vi arbetar säkert

Vår säkerhetskultur är ledstjärnan som genomsyrar vårt dagliga arbete.

Tillsammans för miljön

Vår vision är att möjliggöra energiomställningen, för ett bättre samhälle och en grönare planet. 

Våra värderingar

Som en del av VINCI Energies delar vi värderingarna,
Ansvar, Befogenhet, Entreprenörskap, Solidaritet, Tillit.

Våra certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001, samt både miljö- och arbetsmiljöcertifierade ISO 14001 respektive ISO 45001. Dessutom har vi certifiering för brandlarm.

HISTORIA

Vem var Emil Lundgren?​

Emil Lundgren var en sann entreprenör som för över 100 år sedan startade en elfirma på Hisingen i Göteborg – för att sedan stå grundare till ett av Sveriges största elteknikbolag. Han var en visionär som såg mervärde i att leverera hela kedjan från installation till efterservice. ​

Emils vision och inställning är också själva grunden till vår verksamhet idag
– lösa utmaningar och skapa effektivitet för våra kunder.