Om oss

Emil Lundgren – En helhetspartner inom elteknik

Emil Lundgren AB är ett av Sveriges ledande elteknikföretag. Vi arbetar med samtliga typer av uppdrag inom el-, tele-, instrument- och automations- området i Sverige. Med kunden och kundens kund i fokus levererar vi mervärde i hela kedjan – från installation till efterservice. Hos oss är professionalism och ordning och reda lika självklart som flexibilitet och vår ”vi löser det-attityd”.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak bygg- och fastighetsbolag samt stat och kommun. Emil Lundgren är totalt cirka 500 anställda och omsätter ungefär 800 miljoner kronor årligen. Kontoren finns från Skåne i söder till Uppsala i norr, men vi arbetar över hela landet. Emil Lundgren är en del av VINCI Energies, en teknikkoncern som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom industri, service och ICT med drygt 80 000 anställda runtom i världen.

Vi är certifierade enligt ISO 9001. Dessutom är de flesta av våra affärsenheter både miljö- och arbetsmiljöcertifierade (ISO 14001 respektive ISO 45001).

Tillsammans för miljön

Som en del av VINCI koncernen bidrar Emil Lundgren till den gemensamma färdplanen inom miljöområdet där målsättningen är att

  • Minska våra utsläpp av CO2 med minst 40% till år 2030
  • Arbeta i linje med Frankrikes åtagande att nå koldioxidneutralitet till 2050 i enlighet med Parisavtalet
  • Arbeta med cirkulär ekonomi och bevara naturliga miljöer
  • Utbilda vår personal inom klimat och miljö

Inom koncernen finns en uttalad ambition att dela och dra nytta av alla verksamheters innovativa tekniska lösningar för att minska miljöbelastning enskilt, men framförallt tillsammans och i samarbetet med våra kunder och slutanvändare.

För att följa upp våra framsteg mäter vi flertalet parametrar inom hållbarhetsområdet, bland annat våra CO2-utsläpp hos alla lokala verksamheter. Resultatet rapporteras in kvartalsvis och utgör sammantaget grunden i VINCI-koncernens Sustainability Report. Läs mer här

Vem var Emil Lundgren?

Emil Lundgren var en sann entreprenör som för över 100 år sedan startade en liten elfirma i en hyreslokal på Hisingen i Göteborg för att sedan stå grundare till ett av Sveriges största elteknikbolag. Till att börja med var han en visionär som såg mervärde i att leverera hela kedjan från installation till efterservice. Emils vision och inställning är också själva grunden till vår verksamhet idag: professionalism, noggrannhet och ordning & reda är lika självklart som att vi agerar med flexibilitet och en vi löser det-attityd.