Våra tjänster​

Vi strävar alltid efter att bli bättre och fokusera på det vi kan bäst – installation och projekt inom elteknik.
Vårt erbjudande är därför tjänster inom elinstallationer, automation, data & tele, säkerhet och service. Våra kunder ger oss ofta totalansvaret från projektering till idrifttagning inom samtliga områden.

Utöver vår breda kompetens arbetar vi med beprövade rutiner för varje specifikt uppdrag – alltid med energieffektivisering i fokus. Tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer försöker vi minska miljöbelastningen samt klimatpåverkan i alla led och se till att ligga i framkant i teknikutvecklingen.

Våra tjänster

Elinstallationer

Elinstallationer har alltid varit grundstenen i Emil Lundgrens verksamhet. Det kan gälla allt från enkla uppdrag till stora, avancerade projekt inom både hög- och lågspänning.

Industriautomation

Vi erbjuder en bred kompetens inom tekniska elinstallationer som avser tillverkningsprocessen i industrianläggningar.


Data & Tele

Emil Lundgren erbjuder totalansvar och helhetslösningar för komplicerade teleinstallationer. Vi har stor kompetens och erfarenhet när det gäller datanät och fiberoptik.

Säkerhet

Emil Lundgren är certifierad anläggarfirma inom brandlarm och har ett brett utbud av olika säkerhetslösningar.


Service

Effektiv service och regelbundet underhåll är ofta lika viktigt som själva grundinstallationen. Därför har Emil Lundgren byggt upp en stark serviceorganisation med specialutbildad personal på alla verksamhetsorter i Sverige.