Samarbete med Pågen och Teamster

Utmaning

Pågen ska med hjälp av ny robotteknik utöka brödproduktionen i Malmöfabriken. Installationen av den nya tekniken ska utföras under pågående produktion, med så lite påverkan som möjligt. Det ställer i sin tur höga krav på bra samordning mellan entreprenörer och produktionsledning från Pågen.

Lösning

För Emil Lundgren är projektet indelat i två delar. En del av uppdraget innebär att Emil Lundgren drar fram kraft till de nya apparatskåpen. Den andra delen innebär elinstallationer till robotar och transportband som underentreprenör till Teamster, som levererar och driftsätter dessa.

Effekt

Projektet påbörjades i augusti 2021 och färdigställdes i september 2022. Arbetet utfördes i fabriken under pågående produktion, med minimal påverkan på produktionen och med en nöjd kund.

”Vi är mycket nöjda med den samordning som skett med Emil Lundgren och den minimala påverkan det haft på vår produktion under tiden som projektet löpt på. Tack vare den nya robottekniken har vårt kundorderplock automatiserats och byggts ut med utökad brödkapacitet” säger Fredrik Ebbegård på Pågen.

Pågens kundorderplock byggs ut och en ny automatiserad del installeras, där robotarna både plockar och packar