Elinstallationer

Elinstallationer är grundstenen i Emil Lundgrens verksamhet och något vi är riktigt bra på!

Fördelen med oss som elteknikpartner är att vi bistår med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till högspänning upp till 400 kV, samt självklart hållbara installationer för exempelvis solcells- och laddningsanläggningar.

Vi arbetar med allt från krävande miljöer, komplexa och omfattande uppdrag till små privata projekt. Med vår starka lokala närvaro, kompetenta medarbetare samt vårt breda nätverk är vi en elteknikpartner att lita på.

Våra uppdrag omfattar bland annat

  • Kontor
  • Handel
  • Bostäder
  • Sjukhus
  • Industrianläggningar
  • Processindustri
  • Infrastruktur

Här hittar du mer information om våra kontor

Kontakt