Vi arbetar säkert

Vår säkerhetskultur – Safety Excellence – är ledstjärnan som genomsyrar vårt dagliga arbete
Utifrån säkerhetskulturen minimerar vi risker, förebygger arbetsplatsolyckor och fokuserar på målet om noll olyckor.

Vägen till att nå vårt mål går genom kunskap och utbildning. Årligen hålls inom VINCI Energies en säkerhetsvecka – Safety Week. Genom vår medverkan kan vi öka alla medarbetares säkerhetsmedvetenhet, där en viktig del är vår inställning och vårt beteende.

Arbetsmiljö
I varje projekt utarbetas en arbetsmiljöplan med målsättningen att förebygga olyckor och säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden. Vi identifierar potentiella risker och nödvändiga åtgärder belyses, allt för att minimera risken för olyckor och ohälsa under projektets genomförande – vilket kopplas till riskvärdering och åtgärdsplanering.

Safety Excellence

Alla VINCI Energies-företag världen över har samma ambition att förebygga olyckor och förbättra arbetsförhållandena. Vi involverar alla team i det gemensamma målet “noll olyckor”.

Emil Lundgren arbetar med följande livräddande regler:

Jag gör alltid en riskanalys innan arbete påbörjas, och stoppar arbete som inte kan utföras säkert.

Jag kontrollerar alltid att driftspänningen är frånkopplad, och ev. arbetsjord är anbringad, innan jag startar arbete på elanläggningar.

Jag använder alltid fallskydd vid risk för fall över 2 meter.

Jag använder alltid den skyddsutrustning som krävs.

Jag använder alltid säkerhetsbälte när det finns tillgängligt. Som förare följer jag trafikreglerna och kör med gott omdöme.

Jag respekterar alltid avspärrningar, och befinner mig aldrig i lyft- eller fallzoner.