Emil Lundgren installerar AI-teknik för optimal belysningslösning till Science Park Towers 

Science Park Towers

Science Park Towers

Citat
”I projektet har vi installerat ett belysningssystem med den senaste AI-tekniken, som bidrar till energiomställningen idag och i framtiden”
Daniel Jansson, projektledare för Emil Lundgren Jönköping.

Utmaning 

För att kunna möta framtidens behov och krav investerade Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB tidigt i ny teknik. De önskade lösa energioptimering med hjälp av AI i den nyproducerade, 16 våningar höga fastigheten Science Park Towers.  

Utöver ny teknik har en annan utmaning i projektet varit den begränsade ytan kring byggnaden, som ligger i en vältrafikerad central del av Jönköping. Detta har i sin tur ställt krav på exakta och miljövänliga leveranslösningar.  

Lösning 

Till projektet, där NCC Building är huvudentreprenör, valdes Emil Lundgren i Jönköping för att bidra med sin breda kompetens och erfarenhet inom elteknik. 

Utöver alla elinstallationer, som Emil Lundgren utfört i byggnaden, har kunden efterfrågat AI-teknik för att få en byggnad som ligger i framkant i såväl teknik som energiförbrukning. I tät dialog med kunden har det projekterats fram en hållbar och smart belysningslösning, där Emil Lundgren tillsammans med Fagerhult tagit fram specialanpassade armaturer. Dessa har anpassats att passa byggnadens formspråk och komplexitet. Samtliga armaturer styrs ner på armaturnivå med den senaste tekniken inom belysningsstyrning med DALI protokollet från Helvar.  

Effekt 

AI-teknik har rutinigenkänning inbyggt i belysningssystemet.  Det gör att tekniken föreslår ändringar till fastighetsägaren – för att optimera energiförbrukningen för hela fastigheten. Vidare möjliggör tekniken att energiförbrukningen går att följa i realtid.  Effekten är att det effektiviserar såväl energi som underhåll och framtida förändringar av fastigheten. 

Den begränsande ytan kring byggnaden har bidragit till kreativa lösningar för leveranser till fastigheten.  

”I projektet har Emil Lundgren tittat närmare på leverans och hur vi bättre kan leveransplanera. Detta för att dels spara på miljön i form av reducerade utsläpp och dels för att minska köbildning på platsen. Leverantören gör löpande redovisning av besparingarna som gjorts för miljön” säger Daniel. 

Med hållbara AI-teknik lösningar för nyproduktion skapas ett kreativt kvarter och centrum för innovation, entreprenörskap och utbildning som lockar invånare från staden, regionen, landet och hela världen.