Ombyggnation på Arlanda

Citat
“Vår mångåriga erfarenhet av installationsarbete på Arlanda kommer väl till användning när vi är med och skapar framtidens flygplats”
Jonas Göransson, affärsenhetschef Emil Lundgren Stockholm Norr

Utmaning

Emil Lundgren fick 2020 förtroendet att utföra elinstallationer i ett av projekten som bygger om Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. Beställande kund för projektet är In3prenör och byggherre är Swedavia.

Projekt Porten som är del av ombyggnationerna som pågår på Arlanda består av en tillbyggnad mot entrésidan av Terminal 5 med en yta på cirka 30 000 m2. Till- och ombyggnationen består av en ny säkerhetskontroll och en ny marknadsplats. Terminalen beräknas stå klar till 2025.  Syftet är att skapa förutsättningar för en mer effektiv och modern flygplats som möter framtidens behov.

Lösning

Emil Lundgren utför samtliga el- och telediscipliner, allt från inkoppling i ställverk till svagströmsanläggningar som fiber, data och telenät. Dessutom ingår två sidoentreprenader i projektet inom säkerhet i form av passersystem och kameraövervakning samt UTM som står för Utrymningslarm Talat Meddelande.

Effekt

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats och ett viktigt kommunikationsnav för hela Sverige. I den långsiktiga planen skapas en omfattande ut- och ombyggnad av Terminal 5, för att möta framtiden och resenärstillväxten – med en elteknik och säkerhet som lever upp till kundens och brukarens förväntan.