Nybyggnation för HelloFresh

Citat
”Vi arbetar för att alltid ha ett nära och bra samarbete med kund”
Conny Benke, affärsenhetschef Emil Lundgren Helsingborg

Utmaning

2019 etablerade sig HelloFresh på den svenska marknaden. Under slutet av 2021 stod det klart att de utökar verksamheten.

Foodhill Fastighets AB är beställare av projektet som omfattar nybyggnation av lager och produktionsbyggnad.  Anläggningen ska nå upp till de högt ställda kraven för att kunna certifieras enligt utnämningen ”Miljöbyggnad Silver”*.

Lösning

I mars 2022 påbörjade Emil Lundgren i Helsingborg samtliga elinstallationer för nybyggnationen.

Projektet omfattar för Emil Lundgrens del montage och installation av kanalisation och kablar för kylanläggning, allmän el och belysning. Vidare även montage och anslutning av högspänningsställverk med tillhörande lågspänningsställverk, samt brandlarm och datanätverk. Emil Lundgren förbereder även för solcellsanläggning.

Effekt

När byggnationen står klar under hösten 2022 kommer HelloFresh kunna nyttja ett 27 400 kvadratmeter stort lager och produktionsbyggnad. Samtidigt kommer byggnaden nå upp till de miljökrav som ställs för att få utnämningen ”Miljöbyggnad Silver”.

 

* Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för dig och för miljön. Läs mer på www.sgbc.se