Jönköping

Emil Lundgren har kontor i Jönköping och servar därifrån hela Jönköpingsområdet. Vi arbetar främst inom bygg- och fastighetssektorn med samtliga eltekniska discipliner.

Verksamhet

Vi är en komplett installatör inom el, tele, kraft, belysning, larm, kommunikation och datanät, främst inom bygg- och fastighets-sektorn. Inom byggsektorn arbetar vi med nybyggen, tillbyggnader och ombyggnationer. I fastighetssektorn erbjuder vi fastighetsägare hjälp med servicearbeten och mindre ombyggnationer.

Vi utför om- och nybyggnationer av kontor, lager, industri, bostäder och skolor. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att minimera miljöpåverkan och göra goda miljöval när det gäller material och projektering, med ett självklart stort fokus på arbetssäkerhet.

På serviceavdelningen tar man hand om mindre elarbeten och problemlösningar.

Vi arbetar främst med följande

El:

 • Entreprenader
 • Elkraft, kraftkablage och elcentraler
 • Belysningsinstallationer och belysningsstyrning
 • Styrelinstallation för ventilation och värmesystem
 • KNX

Tele och data:

 • Datanät, fiber/koppar
 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Passageanläggningar

Service:

 • El, ROT och Service

Kunder

Några av våra kunder är:

 • NCC
 • Skanska
 • Alecta
 • Newsec
 • Husqvarna
 • Gärahovs Bygg
 • Castellum
 • Västerhuset
 • ST1
 • Vätterhem

Certifikat

Enheten är certifierad enligt

 • ISO 9001(kvalitet)
 • ISO 14001(miljö)
 • ISO 45001(arbetsmiljö)

Ekonomi

Organisationsnr:  556049-3263
VAT.nr: SE556049326301

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet.

Faktureringsadress Jönköping

PDF-faktura mailas till jonkoping@emillundgren.se