Helsingborg

Emil Lundgren Helsingborg har kontor och verkstad i Helsingborg, men arbetar inom hela regionen. Vi arbetar främst gentemot industrin, förvaltningar och offentlig verksamhet. På de projekt vi offererar erbjuder vi helhetslösningar och vi samordnar alltid våra verksamhetsgrenar, så att installationerna utförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Verksamhet

Vi arbetar i nordvästra Skåne med helhetslösningar för el-, data-, och svagströmsinstallationer. Vi har en lång historia bakom oss med bred erfarenhet av större entreprenader och erbjuder kompletta lösningar, från idé till färdig funktion. Vi har specialistkompetens inom högspänning, transformatorer och ställverk, inklusive projektering och programmering.

Vi arbetar främst med följande:

Elinstallationer & Entreprenad

 • Mellanspänningsanläggningar 6-24 k
 • Lågspänningsfördelning
 • Belysning – anläggningar och styrning
 • Styrinstallation för ventilation och värme
 • Automation
 • Programmering PLC
 • Maskininstallationer & Maskinsäkerhet

Industri & Automation

 • Industri- och maskininstallationer
 • Ställverk
 • Egenkontroll av elanläggningar
 • Termografering
 • Konstruktion/Maskinsäkerhet
 • Programmering – Automation

Service & Datanätverk

 • KNX-installationer
 • Fiber- och datanät
 • Passage- och inbrottslarm

Referenser

 • Dörrstyrning till gaterna Malmö Airport.
 • Installation av sopförbränningspanna på Filborna kraftvärmeverk.
 • Om- och tillbyggnad av Väla köpcentrum.
 • Utbyggnad av hög- och lågspänningsfördelning ICA lager Långeberga.
 • Utbyte och programmering av ställverk och maskinutrustning på ISOVER.

Certifikat

Enheten är certifierad enligt

 • ISO 9001(kvalitet)
 • ISO 14001(miljö)
 • ISO 45001(arbetsmiljö)

Enheten är även certifierad av CANT på FiberLAN samt certifierad KNX-partner.

Se Certifikat

Ekonomi

Organisationsnr:  556049-3263
VAT.nr: SE556049326301

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet.

Faktureringsadress

Emil Lundgren AB
Affärsenhet Helsingborg
Rundgången 26 B
254 52 Helsingborg