Elinstallationer

Elinstallationer har alltid varit grundstenen i Emil Lundgrens verksamhet ända sen Emils dagar för drygt hundra år sedan. Det kan gälla allt från enkla uppdrag till stora, avancerade projekt inom både hög- och lågspänning.

De stora projekten, som är något av vår specialitet, kan pågå i flera år och sysselsätta ett mycket stort antal elektriker.

En stor del av vår verksamhet omfattar tekniskt komplicerade entreprenader, där kunden i många fall kommer med en kravspecifikation och vi efter projektering erbjuder den helhetslösning som bäst tillgodoser kundens förväntade behov. Detta omfattar allt från energioptimering till slutpris, båda viktiga ingredienser för kundens totalekonomi.

I dagens samhälle är det viktigt att spara energi.  Därför arbetar vi mycket med smarta lösningar för till exempel belysning, som styrs av närvaro, tid på dygnet och väderlek. Som fabrikatsobunda ser vi även en stor potential i den framtida försörjningen av elbilar.

Våra uppdrag består av totalentreprenader såväl som utförandeentreprenader. Tillsammans med kunden arbetar vi fram och utvärderar möjliga förändringar under byggnadsprocessen för att få en så bra totalekonomi som möjligt.

Våra uppdrag omfattar bland annat

  • Kontor
  • Handel
  • Bostäder
  • Sjukhus
  • Industrianläggningar
  • Processindustri
  • Infrastruktur