Stockholm

Emil Lundgren Stockholms huvudkontor är beläget i Solna/Bergshamra. Vi har även kontor i Årsta, Märsta och Uppsala men arbetar inom hela Mälardalen. Vi arbetar främst inom byggsektorn och fastighetsbranschen med alla eltekniska discipliner.

Verksamhet

Vi är en komplett installatör inom el, tele, kraft, belysning, larm, kommunikation och datanät främst inom byggsektorn och fastighetsbranschen. Inom byggsektorn arbetar vi med nybyggen, tillbyggnader och ombyggnationer. I fastighetsbranschen erbjuder vi fastighetsägare hjälp med servicearbeten och mindre ombyggnationer.

Vi utför om- och nybyggnationer av kontor, lager, bostäder och skolor. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att minimera miljöpåverkan och göra goda miljöval när det gäller material och projektering med ett självklart stort fokus på arbetssäkerhet.

serviceavdelningen tar man hand om mindre elarbeten och problemlösningar.

På vår nät- och teleavdelning utförs installationer av datanät, brandlarm, säkerhets- och passagekontrollanläggningar.

Vi arbetar främst med följande:

El:

 • Entreprenader
 • Elinstallationer
 • Reservkraft
 • UPS-anläggningar
 • Belysning

Tele och data:

 • Datanät – Nätverk
 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Passageanläggningar
 • CCTV – TV-övervakning

Service:

 • El, rot och service

Kunder

Våra kunder är framför allt de större aktörerna inom den privata, kommunala och statliga sfären

Certifikat

Enheten är certifierad enligt ISO 9001 och arbetar efter ISO 14001 och OHSAS 18001

Ekonomi

Organisationsnr:  556049-3263
VAT.nr: SE556049326301

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet.

Faktureringsadresser

PDF-faktura mailas till info.stockholm@emillundgren.se

Bergshamra (Solna), Stockholm City
Emil Lundgren AB
Affärsenhet CITY
Björnstigen 87
170 73 Solna

Märsta (Arlanda), Stockholm Norr
Emil Lundgren AB
Affärsenhet NORR
Sylveniusgatan 3
754 50 Uppsala

Uppsala
Emil Lundgren AB
Affärsenhet UPPSALA
Sylveniusgatan 3
754 50 Uppsala

Årsta, Stockholm Syd
Emil Lundgren AB
Affärsenhet SYD
Byängsgränd
120 40 Årsta