Göteborg Industri

Emil Lundgren Göteborg har kontor i Göteborg, men arbetar inom hela regionen. Vi arbetar främst med tillverkningsindustrin.

Verksamhet

Vi arbetar främst inom Göteborgsregionen med el-/teleinstallationer och automation inom industrin samt  projekt mot marinen. Projekten vi bedriver är större entreprenader samt mindre projekt och löpandeuppdrag. Vi har en mycket bred kunskap, där vi kan hjälpa er med allt från budgetkalkyler till en färdig slutprodukt.

Vi arbetar främst med följande:

Elinstallationer:

 • Mellanspänningsanläggningar och ställverk
 • Elkraft, kraftkablage och elcentraler
 • Belysningsanläggningar och belysningsstyrning
 • Styrinstallation för ventilation och värmesystem
 • Automation, installation av bansystem, robotliner etc.

Tele och data:

 • Brandlarm installationer
 • Inbrottslarm
 • Passagesystem och tidredovisningssystem
 • Kameraövervakning (CCTV)
 • Datanät, fiber/koppar

Kunder

Några av affärsenhetens kunder är

 • Volvo Cars Corporation VCC
 • AB Volvo
 • VGRE Fastighetsförvaltning
 • Chalmers Teknikpark
 • Automationsbolag Svenska/utländska
 • Underleverantörer till bilindustrin: IAC, Plastal, Johnson Controll
 • Husqvarna
 • Kockums Karlskrona

Certifikat

Enheten är certifierad enligt

 • ISO 9001(kvalitet)
 • ISO 14001(miljö)
 • ISO 45001(arbetsmiljö)

Ekonomi

Organisationsnr:  556049-3263
VAT.nr: SE556049326301

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet.

Faktureringsadress

Emil Lundgren AB
Affärsenhet Göteborg Industri
Box 8019
402 77 Göteborg