Projektstart för två nya logistikanläggningar

Emil Lundgren AB, AE Helsingborg har på nytt fått förtroendet av Catena att leverera och installera elanläggningen till två logistikanläggningar. De två projekten består av elinstallationer för nybyggnation, när PostNord i Helsingborg och HelloFresh i Bjuv utökar sina verksamheter.

03 mars 2022

Projektstart för två nya logistikanläggningar

”Vi arbetar med kompetens och att alltid ha ett nära och bra samarbete med kund och slutkund”, säger Conny Benke, affärsenhetschef på Emil Lundgren AB i Helsingborg.

Elinstallationer logistikanläggning till PostNord

På uppdrag av Catena påbörjas i mars 2022 ett nytt projekt för Emil Lundgren AB. Catena uppför i Helsingborg en cirka 16 000m2 stor logistikanläggning, i vilken PostNord beräknar flytta in under hösten 2022. Anläggningen certifieras enligt utnämningen ”Miljöbyggnad Silver” och på taket kommer det att förberedas för solcellsanläggning.

För Emil Lundgren omfattar projektet leverans och installation av kanalisation, allmän el, belysning, brandlarm, styr, fiber och datanätverk.

Beräknad tid för projektet är mars till september 2022.

Nybyggnation när HelloFresh utökar lagret i Bjuv

2019 etablerade sig HelloFresh på den svenska marknaden. Under slutet av 2021 stod det klart att de utökar med ett nytt, 27 400m2 stort, lager som ska stå klart hösten 2022. Foodhill Fastighets AB genom Catena är beställare av projektet som omfattar nyproduktion av lager och produktionsbyggnad. Även denna fastighet certifieras med ”Miljöbyggnad Silver” och det förbereds för solcellsanläggning.

Projektet omfattar för Emil Lundgren leverans och installation av kanalisation, allmän el, belysning, brandlarm, kablage för kylanläggning samt fiber och datanätverk. Vidare ingår även leverans och montage av högspänning och lågspänningsställverk.

Beräknad tid för projektet är april till oktober 2022.