Emil Lundgren utför samtliga elinstallationer

30 november 2023

Emil Lundgren utför samtliga elinstallationer

Citat
”Detta är vårt första mest omfattande projekt med solpaneler som vi genomför” säger Viktor Hjelmek, solcellsansvarig på projektet.
Viktor Hjelmek, solcellsansvarig på projektet.

Utmaningen

Projektet Strandängstorget omfattar en nybyggnation om fyra-fem våningsplan och totalt 164 bostäder. På markplan upprättas verksamhetslokaler. Projektet startade 2021 och ska vara färdigställt 2024. Beställare är NCC och slutkund är Bostads AB Vätterhem.

Strandängstorget är tänkt som stadsdelen Strandängens framtida centrum, med verksamheter som restaurang, gym, trygghetsboende och torg. Det kommer även finnas kontorslokaler i fastigheten samt P-garage under innegården. Även ett nytt koncept med tvättstudios, som är en modern variant av en tvättstuga, etableras i fastigheten. På taket installeras en omfattande solcellsanläggning med över 200 solpaneler.

Vi har tidigare varit med och byggt intilliggande lägenhetsprojekt. Där fick vi erfarenheter som har kommit väl till användning och som gjort att vi fått bra förutsättningar inför genomförande av Strandängstorget”, säger Daniel Jansson, projektledare för Emil Lundgren.

 

Lösningen

Emil Lundgren utför samtliga elinstallationer, fiber, larm samt passagesystem för nybyggnationen av Strandängstorget, dessutom montage och installation av solcellsanläggningen.

Det är vår första kommersiella solpanelsanläggning vi installerar i egen regi. Tidigare har Emil Lundgren i Jönköping installerat solpaneler till privatpersoner, men detta är första och det mest omfattande projektet för solpanelsinstallation som vi genomfört” säger Viktor Hjelmek, solpanels ansvarig för projektet.


Effekt – en miljömässig satsning

Strandängen är en helt ny stadsdel, som växt fram sedan 2013.

Vid utvecklingen av Strandängen har målet varit att skapa en levande och hållbar stadsdel med hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Stort fokus har lagts på hållbarhet, med ett starkt grönt boende och många naturliga mötesplatser. Solceller, sedumtak, belysning med mera manifesterar den miljömässiga satsningen.