Emil Lundgren AB utför projekt för nya Volvo Truck Center

Under sensommaren kommer Emil Lundgren AB att medverka vid ett större utförandeentreprenad som innefattar all el- och teleinstallationer i den nya serviceanläggningen för Volvo lastbilar och bussar i Hisings Backa.

17 mars 2022

Emil Lundgren AB utför projekt för nya Volvo Truck Center

Nuvarande byggnad som driver serviceanläggningen för lastbilar och bussar behöver uppgraderas för att kunna möta framtidens behov. I etapper kommer därför den befintliga byggnaden att rivas för att därefter ersätta av en helt ny anläggning. Den nya serviceanläggningen kommer ha en totalyta om cirka 12 000 kvm.

”Rivningen startar våren 2022 och el – och teleinstallation efter semestern 2022. Första etappen skall vara klar 2024 och hela byggnaden i början på 2025” berättar Marcus Alkenhoff, affärsenhetsansvarig Emil Lundgren AB i Göteborg.

Emil Lundgren AB i Göteborg har fått förtroendet att utför uppdraget för Peab Sverige AB, med slutkund Sveafjord AB, ett fastighetsbolag inom AB Volvo. Uppdraget innefattar främst el- och teleinstallationer på en utförandeentreprenad. Emil Lundgren kommer även att vara delaktiga vid rivning och omläggning av befintlig byggnad.

”I det långsiktiga samarbetet med några av våra största kunder Peab och Volvo knyter vi samman flera affärsenheter i Göteborg. Det blir ett mycket givande samarbete som kommer bidra med ytterligare erfarenhet och kompetens inom området elteknik” menar Marcus.