Dubbelt upp för Emil Lundgren i Göteborg!

Två nya beställningar har erhållits av el- och teletekniska anläggningar.

05 maj 2021

Dubbelt upp för Emil Lundgren i Göteborg!

Hotel Draken

Emil Lundgren Göteborg har erhållit beställning på el- och teletekniska anläggningar gällande nyproduktion av ett hotell på Järntorget. Projektet består av två huvuddelar: Hotell Draken, 34 våningar 474 rum samt ombyggnad av anslutande byggnadsdel av Folket Hus/Biograf Draken, ca 5000 kvm.

Montaget är påbörjad med planerat färdigställande under våren 2023.

Beställare är K21 Entreprenad.

Nya Kasernen

Emil Lundgren Göteborg har även erhållit beställning på el- och teletekniska anläggningar gällande ombyggnad av ett kontorshus vid Rosenlund i centrala Göteborg. Projektet består av installationer för blivande hyresgäster inklusive tillhörande tekniska- och allmänna ytor, totalt ca 35 000 kvm.

Montaget är påbörjad med färdigställande under våren 2023.

Beställare är BRA Bygg.