Lund & Kävlinge

Emil Lundgren Lund har kontor på Traktorvägen 13 i Lund och en filial på Tostarpsvägen i Kävlinge. Affärsenhet Lund har ett brett och kvalificerat kunnande, som gör att vi kan utföra totallösningar, stora som små, enligt önskemål från beställare och nyttjare.

Verksamhet

Vi är en komplett installatör inom el, tele, kraft, belysning, larm, kommunikation och datanät främst inom byggsektorn och fastighetsbranschen. Inom byggsektorn arbetar vi med nybyggen, tillbyggnader och ombyggnationer. I fastighetsbranschen erbjuder vi fastighetsägare hjälp med servicearbeten och mindre ombyggnationer.

Vi utför om- och nybyggnationer av kontor, lager, bostäder och skolor. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att minimera miljöpåverkan och göra goda miljöval när det gäller material och projektering med ett självklart stort fokus på arbetssäkerhet.

På serviceavdelningen tar man hand om mindre elarbeten och problemlösningar.

Vi utför även installationer av datanät, brandlarm, säkerhets- och passagekontrollanläggningar.

Vi arbetar främst med följande:

El:

 • Entreprenader
 • Elinstallationer
 • Reservkraft
 • UPS-anläggningar
 • Belysning

Tele och data:

 • Datanät – Nätverk
 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Passageanläggningar
 • CCTV – TV-övervakning

Service:

 • Elarbeten, billaddare, solceller, rot och service

Kunder

Våra kunder är framför allt de större aktörerna inom den privata, kommunala och statliga sfären

Certifikat

Enheten är certifierad enligt

 • ISO 9001(kvalitet)
 • ISO 14001(miljö)
 • ISO 45001(arbetsmiljö)

Se Certifikat

Ekonomi

Organisationsnr:  556049-3263
VAT.nr: SE556049326301

Vi omfattas av omvänd skattskyldighet.

Faktureringsadress

Emil Lundgren AB
Affärsenhet Lund
Traktorvägen 13
226 60 Lund