Etik

Som en del av VINCI Energies bidrar Emil Lundgren till VINCI koncernens CSR-arbete och
respekten för mänskliga rättigheter, med ett särskilt fokus på att bekämpa korruption. Inom
koncernen utgör dessa områden kärnvärden som genomsyrar allt vi gör. Koncernens gemensamma
riktlinjer och regler som styr vårt agerande finns angivna i nedan guidelines.

Inom VINCI Energies delas även ett gemensamt Manifesto innehållande VINCIs viktigaste riktlinjer
kring hållbar utveckling och även här utgör etik en viktig del.

För mer information klicka här