Mer vattenkraft med Emil Lundgren

Emil Lundgren fortsätter bidra till lösningar som förbättrar vår miljö.

27 Oct 2020
Bild från Arctic Paper Munkedals AB arkiv

Arctic Paper Munkedals Kraft AB önskade öka andelen egenproducerad el och minska sina utsläpp av växthusgaser. De valde därför att investera i ett nytt vattenkraftverk som Emil Lundgren hjälpt till att installera. Förhoppningen är att installationen ska minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 60 procent.

Projektet inkluderade installation av två nya turbiner och generatorer samt uppgradering av ytterligare en, totalt 7MW. För att glasålar ska kunna vandra upp och växa till sig i ån och i det stora vattensystemet finns en specialtrappa byggd för dem.

Emil Lundgren är en del av VINCI Energies som har som målsättning att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till 2030. Dessutom strävar vi efter att engagera oss i allt fler gröna projekt och hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.

Bilder från Arctic Paper Munkedals AB arkiv

 

See all news