Nya order till Emil Lundgren Göteborg och Jönköping

Masthugskajen & Asecs Center

10 Aug 2020

Masthuggskajen

Emil Lundgren – affärsenhet Göteborg har i samverkan erhållit beställning på el- och teletekniska installationer samt projektering gällande nyproduktion av två kontorsbyggnader i området vid Järntorget, ned mot älven.
Den ena byggnaden – Brick Studios – är på ca 20 000 kvm och den andra byggnaden – Våghuset – ca 14 000 kvm.

Projekteringen är till stora delar klar och montagestart beräknad till första halvåret 2021 med färdigställande under hösten/vintern 2022.
Beställare är NCC Sverige AB till ett ordervärde av ca 65 Mkr, fullt utbyggt.

 

Asecs Center

Emil Lundgren – affärsenhet Jönköping har i samverkan erhållit beställning på elinstallationer inom ombyggnationen av köpcentret Asecs Center, Etapp 2.
Uppdraget är påbörjat och löper till mars 2022.

Beställare är Alecta/Newsec till ett ordervärde av 15-25 Mkr.

 

See all news