Vi installerar inbrottslarm och utfärdar anläggarintyg

Emil Lundgren i Malmö har nu en certifierad ingenjör för inbrottslarm.

14 Jul 2015

Den som har slitit för att få certifikatet är Frederik Hansen, som arbetar inom den del av verksamheten som kallas Säkerhet Syd.

– Efter två kurser och mycket pluggande på kvällar och helger har vi äntligen nått ännu ett mål på vår väg emot något stort och viktigt, säger Frederik.

Certifiering är ett krav från SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering) för att få installera inbrottslarm och kunna utfärda anläggarintyg. Att kunna leverera rätt typ av larmsystem och lösning kräver att man har rätt utbildning och kompetens.

Behöver du en certifierad ingenjör för en larminstallation? Ring då Frederik i Malmö, så kanske han kan hjälpa dig.

See all news

Back to Top

Group websites

Sites business