Emil Lundgren Stockholm utökar med ytterligare en affärsenhet

Affärsenheten kommer att arbeta både lokalt och rikstäckande. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här

Emil Lundgren bidrar till ny logistikanläggning

Logistikanläggningen är ett kyl- och fryslager på 10 000 kvm samt cirka 680 kvm kontorslokaler med tillhörande teknikutrymmen. Hyresgästen Seafrigo är en befintlig kund till Emil Lundgren i Helsingborg

Elanläggningen består förutom traditionella elinstallationer bland annat av tre transformatorer på vardera 1 250 kVA med tillhörande ställverk. I leveransen ingår även två reservkraftaggregat på vardera 1 250 kVA.

Projekteringen är redan igång och elinstallationerna startar i början av 2021. 

 

In3prenör och Swedavia väljer Emil Lundgren för elinstallationerna i om- och tillbyggnaden av Terminal 5, Stockholm Arlanda Airport

– Vi är tacksamma över förtroendet som vi fått av In3prenör och kan med våra övriga åtaganden på Arlanda Flygplats se en långsiktighet som skapar trygghet både för våra kunder och för oss, säger Jonas Kihlberg, ansvarig för VINCI Energies affärsområde Building Solutions.

Projektet består av en tillbyggnad på entrésidan med ny huvudentré, säkerhetskontroll och marknadsplats som skall erbjuda både shopping, restauranger, inspiration samt ytor för avkoppling. Syftet är att skapa en effektivare och smidigare flygplats redo för framtiden.

​​​- Vi ser fram emot att få bidra med vår mångåriga kompetens och erfarenhet från Arlanda och med vårt engagemang vara med och skapa framtidens flygplats, säger Erik Ryberg, Regionchef för Emil Lundgrens verksamhet i Stockholm/Uppsala

​​​​​​​Den ombyggda terminalen ska stå klar år 2025.

Bild: Arkitekt Tengbom. Visionsbild som visar Terminal 5s tillbyggnad med den nya fasaden

Mer vattenkraft med Emil Lundgren

Arctic Paper Munkedals Kraft AB önskade öka andelen egenproducerad el och minska sina utsläpp av växthusgaser. De valde därför att investera i ett nytt vattenkraftverk som Emil Lundgren hjälpt till att installera. Förhoppningen är att installationen ska minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 60 procent.

Projektet inkluderade installation av två nya turbiner och generatorer samt uppgradering av ytterligare en, totalt 7MW. För att glasålar ska kunna vandra upp och växa till sig i ån och i det stora vattensystemet finns en specialtrappa byggd för dem.

Emil Lundgren är en del av VINCI Energies som har som målsättning att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till 2030. Vi strävar även efter att engagera oss i allt fler gröna projekt och hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.

Bilder från Arctic Paper Munkedals AB arkiv

 

Utan EL. Ingen säkerhet

Frank Leverin arbetar som projektledare och arbetsledare på Emil Lundgren i Trollhättan. Därtill är han sakkunnig person för brandlarm och undertecknar de anläggarintyg som krävs för att ett nytt brandlarm ska få driftsättas.

Utöver brandlarm erbjuder Emil Lundgren flera andra säkerhetssystem så som passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och inbrottslarm. Via serviceavtal kan kunderna fortsatt ha direktkontakt med den tekniker som installerat larmet och därmed har full insikt i hur det fungerar.

Frank vill gärna utöka sin arbetsgrupp för att kunna möta kundernas behov. Emil Lundgren hjälper både större industrikunder med samtliga av deras säkerhetssystem såväl som mindre företag med deras säkerhetslösningar.

Kontakta oss för att för att hitta säkerhetslösningar som passar er

Vill du bli en del av oss? Besök vår karriärsida

Mer solenergi med EL

Projektet innebar totalentreprenad och Emil Lundgren har därmed stått för allt från projektering till slutförande av installationen av 1244st ZNSHINE Solar ZXP6-LD60 290W 5BB Blue Glass/glass paneler tillsammans med Esdec BV Flatfix och Clickfit system samt

4 st Huawei SUN2000-60KTL-M0
6 st Huawei SUN2000-M0 10 kW
1 st Huawei SUN2000-M0 17 kW
1 st Huawei SUN2000-M0 15 kW
1 st Huawei SUN2000-M0 6 kW

Total effekt 354,54kWp!