Utan EL. Ingen säkerhet

Frank Leverin arbetar som projektledare och arbetsledare på Emil Lundgren i Trollhättan. Därtill är han sakkunnig person för brandlarm och undertecknar de anläggarintyg som krävs för att ett nytt brandlarm ska få driftsättas.

Utöver brandlarm erbjuder Emil Lundgren flera andra säkerhetssystem så som passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och inbrottslarm. Via serviceavtal kan kunderna fortsatt ha direktkontakt med den tekniker som installerat larmet och därmed har full insikt i hur det fungerar.

Frank vill gärna utöka sin arbetsgrupp för att kunna möta kundernas behov. Emil Lundgren hjälper både större industrikunder med samtliga av deras säkerhetssystem såväl som mindre företag med deras säkerhetslösningar.

Kontakta oss för att för att hitta säkerhetslösningar som passar er

Vill du bli en del av oss? Besök vår karriärsida

Mer solenergi med EL

Projektet innebar totalentreprenad och Emil Lundgren har därmed stått för allt från projektering till slutförande av installationen av 1244st ZNSHINE Solar ZXP6-LD60 290W 5BB Blue Glass/glass paneler tillsammans med Esdec BV Flatfix och Clickfit system samt

4 st Huawei SUN2000-60KTL-M0
6 st Huawei SUN2000-M0 10 kW
1 st Huawei SUN2000-M0 17 kW
1 st Huawei SUN2000-M0 15 kW
1 st Huawei SUN2000-M0 6 kW

Total effekt 354,54kWp!