Emil Lundgren Stockholm utökar med ytterligare en affärsenhet

Den tidigare avdelningen Stockholm Data/Tele utgör nu en egen affärsenhet med inriktning mot fiber, nätverk och kommunikation

11 Jan 2021

Affärsenheten kommer att arbeta både lokalt och rikstäckande. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här

See all news