Emil Lundgren bidrar till ny logistikanläggning

Emil Lundgren i Helsingborg har fått i uppdrag att i samarbete med Logistic Contractor, bygga en logistikanläggning åt Catena i Åstorp strax utanför Helsingborg .

19 Nov 2020

Logistikanläggningen är ett kyl- och fryslager på 10 000 kvm samt cirka 680 kvm kontorslokaler med tillhörande teknikutrymmen. Hyresgästen Seafrigo är en befintlig kund till Emil Lundgren i Helsingborg

Elanläggningen består förutom traditionella elinstallationer bland annat av tre transformatorer på vardera 1 250 kVA med tillhörande ställverk. I leveransen ingår även två reservkraftaggregat på vardera 1 250 kVA.

Projekteringen är redan igång och elinstallationerna startar i början av 2021. 

 

See all news