UTAN EL INGEN FRAMTID – År 2000 blir Emil Lundgren en del av VINCI Energies och milleniumbuggen uteblir.

I februari 2019 fyller Emil Lundgren 100 år, fram till dess blickar vi tillbaka på händelser av betydelse för Emil Lundgren och världen.

06 Feb 2019