UTAN EL INGET ROLIGT – År 1956 når Emil Lundgren en miljon i omsättning. Samma år slår Elvis Presley igenom.

I februari 2019 fyller Emil Lundgren 100 år, fram till dess blickar vi tillbaka på händelser av betydelse för Emil Lundgren och världen.

07 Jan 2019