UTAN EL INGEN FRAMTID – År 1947 ombildas Emil Lundgren till aktiebolag. Samma år genomförs expeditionen Kontiki.

I februari 2019 fyller Emil Lundgren 100 år, fram till dess blickar vi tillbaka på händelser av betydelse för Emil Lundgren och världen.

02 Jan 2019