UTAN EL INGEN MAT – År 1930 blir Emil Lundgren medlem i EIO. Samma år inträffar den stora depressionen i USA.

I februari 2019 fyller Emil Lundgren 100 år, fram till dess blickar vi tillbaka på händelser av betydelse för Emil Lundgren och världen.

12 Dec 2018